Arxiv

2016 yilgi doktorlik dissertatsiyalar mavzusi


Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2016 yilda 1 bosqichga talabgorlar tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   782 KB

1a-forma

Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2016 yilda 1 bosqichga etakchi fan doktorlari tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   1.26 MB

1-forma

2015 yilgi doktorlik dissertatsiyalar mavzusi


Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2015 yilda 1 bosqichga talabgorlar tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   636 КБ

1a-forma

Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2015 yilda 1 bosqichga etakchi fan doktorlari tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   1.51 MB

1-forma

2014 yilgi doktorlik dissertatsiyalar mavzusi


Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2014 yilda 1 bosqichga talabgorlar tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   234 KB

1a-forma

Tanlovlar asosida shakllantirilgan, 2015 yilda 1 bosqichga etakchi fan doktorlari tomonidan tavsiya etilgan doktorlik dissertatsiyalari mavzulari ma'lumotlar bazasi


   767 KB

1-forma