Statistika

O‘zbekiston Respublikasida oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim faoliyati bo‘yicha ma’lumot
(2017 yil 01 iyul holati)

Vazirlik va idoralar Doktoranturada tahsil olayotganlar soni Mustaqil izlanuvchi soni
tayanch doktorantura doktorantura tayanch doktorantura doktorantura
1 Fanlar akademiyasi 98 55 46 15
2 Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 570 108 720 71
3 Sog‘liqni saqlash vazirligi 82 38 182 98
4 Xalq ta’limi vazirligi 37 5 73 17
5 Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi 144 44 91 32
6 Boshqa vazirliklar 165 59 185 59
JAMI 1096 309 1297 292
1405 1589


2018 yilda Davlat byudjeti mablag‘lari hisobiga tayanch doktorantura va doktoranturada o‘qish uchun qabul rejasi (kvota)ning vazirlik va idoralar bo‘yicha taqsimoti

Vazirlik va idoralar 2018 yil uchun ajratilgan kvota soni
tayanch doktorantura (PhD) doktorantura (DsC)
1 Fanlar akademiyasi 124 20
2 Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 488 16
3 Sog‘liqni saqlash vazirligi 102 13
4 Xalq ta’limi vazirligi 27 2
5 Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi 93 18
6 Boshqa vazirliklar 73 21
JAMI 907 90